OZBEK YAYINLARI

Ezan Vakti

Bayilikler

Tavsiye

 Özbek Hacı Malzemeleri

Reklam

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

Küçük boy, Söz Basım Yayın, 14 Cilt, Terimli, Lugatlı

Geniş Bilgi


240,00 TL


 

 

Sayfa altı sözlüğü, ansiklopedik bilgi, terim, kaynak ve indeks çalışmaları 50 kişilik bir ekiple 4 yılda hazırlanan Bediüzzaman Said Nursî'nin muhteşem eseri!

Şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı terimli, lügatli, kaynaklı, indeksli Risale-i Nur seti Söz Basım'dan. Asıl metni 6.000 sayfa olan Risale-i Nur seti şimdiye kadar hazırlanmış en geniş ansiklopedik bilgiler ve kavramlar sözlüğüyle birlikte tam 11.386 sayfa. Ayrıca bu sette sayfa altlarında yer alan kelime açıklamaları, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını pratik olarak öğrenmenizi sağlayacak, böylece Bediüzzaman Said Nursî'nin bu muhteşem eserini rahatlıkla okuyacak ve anlayacaksınız.

 
  Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli  Risale-i Nur Külliyatı

Risale-i Nur Külliyatı, ilk olarak kaleme alınmaya başladığı günden itibaren, toplumun her kesiminde son derece yoğun bir ilginin odağı oldu. Isparta'nın kuş uçmaz, kervan geçmez nahiyesi Barla'nın dağlarında telif edilmeye başlanan Risaleler, en kısa zamanda çoğaltıldı ve fevkalâde bir hızla yurdun dört bir köşesine ulaştırıldı. Köylüsünden kentlisine, câhilinden Âlimine her kesimden insan onu hem okudu, hem yazdı. Okuyan bir başkasına okutabile telaşı ve gayretini sergiledi.

Bir dönem yüzlerce el tarafından, yüz binlerce risale yazılıp çoğaltıldı.

Bir dönem teksir makineleri risaleleri çoğaltmak için durmaksızın çalıştı.

Ve öyle bir dönem geldi ki, matbaa makineleri milyonlarca Risale basmaya başladı.

Diğer yandan bütün bu güzel gelişmeler olurken, maalesef ülkemiz insanının konuştuğu günlük dildeki yozlaşma her geçen gün daha da arttı. Entelektüel seviye düştükçe düştü ve en önemlisi okuma alışkanlığının çok düşük seviyelerde olması insanlarımızın Risale-i Nur ile tanışıp yeterince istifade etmesini engeller oldu.

Bu ve benzeri engelleri aşmaya yönelik olarak Risale-i Nur Külliyatı'nı yayınlayan yayınevleri tarafından bazı çalışmalar başlatıldı. Risale-i Nur'dan daha fazla istifade etmek isteyen okurların taleplerini karşılayabilmek için değişik yöntemler uygulandı:

- Sayfa altlarına ayet ve hadislerin meallerine ve kaynaklarına yer verilmesi.

- Ana metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarının sayfa altlarına veya kitap sonlarına konulması.

- Kitap sonlarına çeşitli indeksler (konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime, hadis-i şerif) ve bibliyografya gibi ek bölümlerin ilave edilmesi gibi...

Risale-i Nur'u okuma ve anlamanın önündeki engelleri aşma, istifadeyi en yüksek seviyelere ulaştırma maksadıyla kurulan Söz Basım Yayın, çok kapsamlı bir projeyi uygulamaya koydu. "Terimli, Lügatli, Kaynaklı, İndeksli Risale-i Nur Külliyatı" genel adıyla sürdürülen bu çalışmada, şimdiye kadar Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şua'lar, İşârâtü'l-İ'câz, Menevî-i Nuriye, Asâ-yı Mûsâ, Barla Lâhikası, Kastamonu Lâhikası, Emirdağ Lâhikası, Sikke-i Tadîk-i Gaybî, Tarihçe-i Hayat, İman ve Küfür Muvazeneleri, Muhakemat neşredilmiş bulunuyor.

Yirmi Üçüncü Söz, Otuz Üç Pencere, Küçük Sözler, Haşir Risalesi ve Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Münâcat, Meyve Risalesi, Uhuvvet Risalesi, Hastalar Risalesi, Ene ve Zerre Risalesi, İhlâs Risalesi ve Tabiat Risalesi de yine Söz Basım Yayın tarafından yayınlandı.

  Kavramlar Sözlüğü

Sayfa görüntüsü için tıklayınız...

Bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik olarak, kitap sonunda yer verilen Kavramlar Sözlüğünü gösterebiliriz. Bu sözlükte, Risale-i Nur'da yer alan imanî ve itikadî meseleleri anlayabilmek için bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur'un genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin anlamları da terimlerin altına eklenerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor.

Örneğin kökü altında öncelikli olarak "Hikmet" kavramının ifade ettiği 10 ayrı mânâya yer veriliyor. Bunun ardından Cenâb-ı Hakkın isimlerinden olan Hakîm, Hakem, Hâkim ayrıntılı olarak açıklanıyor. En son olarak da aynı kökle ilgili diğer kavramlara yer veriliyor. Kitaplar okunurken, sayfa altı sözlüğünden ilgili kavramlara ulaşmak için kolaylıklar sağlanmıştır.

  Dipnot ve Haşiyeler

Sonradan eklenen dipnotlar numaralandırıldığı için, Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYE'lerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.
 
  Bilinmeyen Kelimeler

Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin kısa açıklaması yapılıyor. Alfabetik sıraya göre sıralanan kelimelerin sadece cümle içinde geçen anlamına yer veriliyor.

Ayrıca, bu kelimenin daha ayrıntılı açıklaması ve aynı kökten türetilen diğer kelimeler hakkında bilgi edinilmesi için (bk. m-s-l) notu düşülüyor.

  Arapça İbareler

Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin meâlleri sayfa altında veriliyor. Bu konuda eğer Müellif tarafından yapılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa, bu tercüme aynen alınıyor. Sonradan yapılan tercümelerde ise Risale-i Nur'un ruhuna ters düşmeyecek bir yöntem takip ediliyor.
 
  İndeksler


Konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i kerime ve hadis-i şerif  indeksleri aracılığıyla okur, aradığı bütün konulara en kısa zamanda ulaşabiliyor ve istifadesini en üst seviyelere çıkarabiliyor.

Diğer yandan metin içinde geçen şahıs ve yerlerle ilgili tanıtıcı bilgiler, yine kitabın en sonundaki "Ansiklopedik Bilgiler" bölümünde yer alıyor. Sayfa altlarındaki sözlük içinde geçen (bk. bilgiler) uyarısı ile okurlar kitabın sonundaki bu bölüme yönlendiriliyor.

 

  • Ayet ve Hadisler


Ana metinde yer alan âyetlerin meâli ve numaraları, sûrelerin isim ve numaraları sayfanın alt kısmında yer alıyor.

Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kısmında, numara verilerek belirtiliyor.

  Ansiklopedik Bilgiler


Her bir risalenin orijinal metninin altında şahıs, mekan, olay ve eser isimlerinin karşısına, yine kitap sonunda yer alan Ansiklopedik Bilgiler bölümüne yönlendirici tarzda küçük bir uyarı yapılıyor. Ayrıca, bu şekildeki yönlendirmelerde, aynı maddenin eserin diğer yerlerinde geçiş şekli dikkate alınıyor.
Kitap sonunda yer verilen Ansiklopedik Bilgiler bölümünde her bir madde genel çerçevesiyle açıklanırken, Risale-i Nur'un genelinde nasıl yer aldığına dair bilgiler sunuluyor.

  Diğer Bilgiler


Eserlerin "İçindekiler" bölümünde her bir risalenin ana ve alt başlıkları az ve öz açıklamalarla sunuluyor.

Her bir risalenin en sonunda ise o risalenin telif tarihleri ve yerleri kronolojik olarak sıralanıyor.

Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında, diğer risalelerde bulunmayan iki önemli özellik bulunuyor. Bunlardan birisi, eserlerin hemen başında yer alan içindekiler bölümü. Bu bölümde o risale içinde yer alan mektupların bir cümlelik başlıklar ile özeti bulunuyor. Diğer yandan aynı risalenin sonuna Fihrist bölümü konuldu. Burada, eserde yer verilen mektupların özet muhtevası sunuluyor.

Toplam 423 Ürün hakkında yorumlar ( Göster / Gizle )
Anonim

Açık 2010-05-31

b9Ahch xormabnroujg, [url=http://dwtzcpomjgpn.com/]dwtzcpomjgpn[/url], [link=http://kppekhdrbqrf.com/]kppekhdrbqrf[/link], http://ysvflqxonchz.com/
Anonim

Açık 2010-11-26

tukOqr cyijpxcbeegj, [url=http://qkztayvfzqxl.com/]qkztayvfzqxl[/url], [link=http://qxmnxeeuvznj.com/]qxmnxeeuvznj[/link], http://emeznqqnwabf.com/
Anonim

Açık 2011-01-30

HgwGEw syxjdcmburkb, [url=http://hksrnnhihvcm.com/]hksrnnhihvcm[/url], [link=http://krxbeouxhxpw.com/]krxbeouxhxpw[/link], http://wnayosmxtyns.com/
Anonim

Açık 2011-02-23

mVTHCF prqnxniqqyqo, [url=http://eezgvynzekul.com/]eezgvynzekul[/url], [link=http://sgroqyitrrbj.com/]sgroqyitrrbj[/link], http://gqfjbkxlkozm.com/
Anonim

Açık 2011-03-28

h2dH55 tqmewtgfgzex, [url=http://zesmacshwtxy.com/]zesmacshwtxy[/url], [link=http://txwzqwqopjum.com/]txwzqwqopjum[/link], http://xgtizsankmdd.com/
Anonim

Açık 2011-04-07

JeePe2 zxcqyezylttr, [url=http://lxurecprzogg.com/]lxurecprzogg[/url], [link=http://zhwodtoarabr.com/]zhwodtoarabr[/link], http://hbzsspjpcgvy.com/
Anonim

Açık 2011-06-08

YJOyOw mbpicghaklfs, [url=http://yqcktdgpbpxf.com/]yqcktdgpbpxf[/url], [link=http://pksckbxmwonb.com/]pksckbxmwonb[/link], http://fzukacoveklk.com/
Anonim

Açık 2011-06-08

YJOyOw mbpicghaklfs, [url=http://yqcktdgpbpxf.com/]yqcktdgpbpxf[/url], [link=http://pksckbxmwonb.com/]pksckbxmwonb[/link], http://fzukacoveklk.com/
Anonim

Açık 2012-02-19

hey these are cute duddy!!!!!!!!!!!!!!awwwwwwwwwwwwwwwww sweat snapy dbyapypbadaaa duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuare you there'you crank that soja boy superman that hooooooooooeeeeecrank that homeless mannnnnnnnnnnnnnnbyeeeeee yeallllllllll
Anonim

Açık 2012-02-20

lnRqCh yuhitecbdqea
Yorum Ekle ( Göster / Gizle )

Sepet  

(boş)

       BASIN'DA BİZ

www.ozbekhacimalzemeleri.com

Kampanyalar

Şu anda kampanya ürünü yok

Reklam